Oživimo i očuvajmo Zagoru... potaknimo život u Zagori!

Sponzori i donatori

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Koprno kroz povijest

Koprno se nalazi u srcu Dalmatinske zagore na tromeđi Trogira, Drniša, Šibenika iako u prošlosti zapostavljeno od svih sačuvalo je svoju izvornost i netaknutu prirodu.

Ponosi se jamom Smokovicom bogatom stalagmitima, Golubinkom dubokom 200 metara u kojoj se nalazi čovječa ribica, blizinom NP Krka, nalazom iz 2 st. božice Epone, crkvom sv. Lovre starom više od 500 godina, kamenom oziđanim bunarima, lokvama, stećcima, suhozidima, kamenim klisurama, klačinama, tradicijskim kućama, stablima starim stotinama godina, razvedenim poljem, vinogradima te vrhunskim vinom, sirom, janjetinom, pršutom...


Jedan od prvih dostupnih podataka spominjanja Koprna je 1274. godina kada Papa Grgur X u Lyonu trogirskom Biskupu Kolobatu potvrđuje pravo jurisdikcije u selu Koprno.

- 1298. godine utemeljenje šibenske biskupije Koprno 153 stanovnika; pripada župi Sitno kao i sela Nevest, Unešić i Ljubostinje.

- 1322. godine Ugarski plemić Nikola bi poslan od Karla kralja Ugarske za gospodara na ovim prostorima; on sazove elitno društvo i uglednike na polje Karno (Koprno).

- 14.12.1357. godine Hrvatski ban Ivan Ćuz daruje Šibeniku posjede u Koprnu, Nevestu, Parteniću... ali je Koprno moralo davati desetinu trogirskom, ne šibenskom, kaptolu po odredbi splitskog nadbiskupa.

- 16.12.1358. godine da Koprno pripada šibenskom kotaru po odluci kralja Ljudevita

- 01.08.1401. godine po šibenskom statutu vijeće donosi odluku da sela Nevest, Koprno, Sitno i Slivno moraju čistiti bunare zajednički.

- 1423. godine se navodi crkva sv.Marije i čini se da je tada građena.

- 1455. godine spominje se Vitomir Banilović kao stari žitelj Koprna.

Prije 1460. godine Koprno je postalo samostalnom župom a 1460. nadpopovija (archipretura). Prvi nadpop je Petar Bučić, koji nadzire u crkvenom pogledu Gornje i Donje šibensko polje. Župe je nestalo radi Turaka oko 1560.godine

- 16.01.1460. godine učinjen je kod bilježnika sporazum sela Koprna i Sitnice. U tu svrhu kao  izabrani suci Juraj Radoslavčić, župnik Grepca i Juraj Liničić "u ime Isusa Krista od kojeg dolazi svaka pravda i istina" određuju granice između sela: od križa urezana u živcu kamenu na putu od sela Sitnice u selo Koprno, pa od križa do vrha gore Srečišćak i od križa kroz dolinu Dračevica gdje je križ u živcu kamenu, te od njega preko brda Kostovac prema selu Nevestu do zemlje zvane Rapat.

- 31.05.1496. godine šibenski plemić Nikola Divnić i predstavnici Koprna mole biskupskog vikara, da im dade Ivana Dragoribića za upravitelja i kapelana podignute crkve sv.Marije, jer nemaju nikoga. Ivan je klekao pred biskupom i bio potvrđen.

 

- 1528.godine naziv sela Koprino. Po popisu stanovništva Koprno je dobilo status Mezre (raseljenog sela ). Pripadalo je Petrovoj gori (NAHIJI – KOTARU) brojilo je šest kuća:
1. Stipan sin Boginov
2. Petar sin Ivanov
3. Radoslav sin Stipanov
4. Luka sin Antunov
5.Juraj sin Dražićev
6. Vukdrag sin Milobradov
Mezre su  morale imati svoj teritorij, granicu i tragove ranije naseljenosti (bunar, izvor, voćnjak i groblje). Stanovništvo je izbjeglo a spominje se obitelj Bilafa Mustapić po predpostavci Ante Mrčele živjela je kod bunara jer kuća posjeduje puškarnice na pročelju (kao obilježje turskih posjeda).

 

- 1569. godine izvješće potvrđuje da su Koprno uzurpirali Turski podanici. Iz tog vremena datiraju stećci sa obilježjima ratnika,ratara i sl.

- 03.11.1677. godine Nevest, Koprno, Unešić, Sitno bile su kapelanije Petrova polja.

Od 1688.godine do 1856. godine Koprno je pripadalo župi u Mirloviću, potom Unešiću.

- 1709. godine Koprno ima pet kuća i 69 osoba.

- 1712. godine šibenski biskup Ivan Dominik Calegari pohodio je zagorske župe, zahvaljujući njemu tih je godina obnovljena crkva Sv.Lovre u Koprnu.

- 1718. godine Surković je obavio kanonsku vizitaciju župe Mirlović te Koprnu naložio da se groblje zatvori te  da je crkva sv.Lovre dobro pokrivena i proviđena krstionicom i ispovjedaonicom.

- 1806. godine do 1813.godine pod francuskom upravom Coprane zastavnik Mrčela iz Koprna bio je protiv novačenja momaka za Napoleona. Neki Dželalija mu dojavi da su Francuzi poslali na njega harambašu Marka Vučemilovića zvanog Bracilo sa grupom Cetinjana da ga uhite. No Mrčela je uzbunio narod i sakupio 600 naoružanih ljudi.

- 1857. godine Koprno ima 248 duša.

- 18.03.1861. djelomično oslobođenje od austrijske vlasti Chotorgna, u Dalmaciji sazrijeva ideja za sjedinjenje s ostalom Hrvatskom. Formira se izborna lista za sabor tako je zabilježeno da je  na listi Dujo  Mrčela iz Koprna. Po popisu glasača vidimo da ih je bilo 2.255.

- 1861. godine izgrađen je mali kampanel na crkvi Sv.Lovre s upravom Dragutina Grančića. (po toj godini osnovali smo Udrugu Kampanel 1861 koja za cilj ima poticanje i provođenje inicijative za napredak i boljitak mjesta Koprno i Dalmatinske Zagore u svim aspektima života).

 

Franjevci Presvetog otkupitelja rodom iz Koprna:

1.Mrčela Pavao 1763.godine
2.Zoričić – Mrčela Ilija 1756. godine
3.Zoričić – Mrčela Lovre 1757. godine
4.Radeljković Bonaventura 1751. godine
5.Višić Marjan 1836. godine
6.Mrčela Lovre 1838. godine
7.Ramljak Leonard 1930. godine

 

Župnici koji su službovali u Koprnu od 1859. – 1944. godine:

1.Karlo Grančić iz Imotskog 1859. – 1862.g
2.Dane Đirlić iz Radošića 1862. – 1867.g
3.Ivan Kolar iz Kanjana 1867. – 1879. g
4.Dane Đirlić iz Radošića 1879. – 1889. g
5.Vlade Radnić iz Sitnog 1889. – 1093. g
6.Andrija Vukičević iz Radonića 1893. – 1894. g
7.Petar Ramljak iz Siverića 1894. – 1904. g
8.Mijo Bronić iz Promine 1905. – 1909. g
9.Šimun Perković iz Sinja 1923. – 1930. g
10.Metod Borić iz Podgore 1930.-
11.Metod Vezlić iz Sinja 1930.-
12.Pile Vuković iz Sinja 1932. – 1933. g
13.Dionizije Mimica iz Rogoznice 1933. – 1935. g
14.Metod Vezlić iz Sinja 1935. – 1936. g
15.Jozo Borković iz Sinja 1936.- 1938. g
16.Ivan Romac iz Glavica 1938. – 1944. g . ubijen u Klancu na putu iz Unešića u Koprno na dan sv.Paškala 17 .5 1944.

 

- 1874.godina austrijski parlament prihvaća zakon o gradnji željeznice;dio pruge završen je 4.listopada 1877.godine;1925.godine cijela pruga je dovršena i prvi vlak krenuo je iz Splita preko Koprna u Zagreb i Europu.Veliki dio stanovništva od tada pa do danas radom povezano sa željeznicom.

 

- 1881.-84. godine Izgrađena je cesta Drniš – Trogir preko Koprna.

 

- 1884. godine dopuštena je gojidba duhana što je u to vrijeme bio jedan od izvora prihoda.

 

- 1901. godine Koprno ima 52 kuće i 314 duša.

 

- 1927/29. godine izgrađena je mjesna gusterna u Koprnu

 

- 1928.g odine Koprno ima 63 kuće i 344 duše.

 

1957. godine pronađen je reljef Keltske božice Epone zaštitnice konja i tegleće stoke uopće. P ronašao je Petar Hrga obrađujući mali komad zemljišta. Reljef je prvo razredni spomenik kulture jer je jedini nađen na ovim prostorima te predstavlja  vrijedan nalaz antičke religije. Danas se nalazi u muzeju grada Šibenika (inv.br.A807). Proslava Epone, prema jednom rimskom kalendaru iz 1.st.n.e., bila je 18.prosinca.

 

Zaštinici mjesta Sv.Paškal (17.svibnja ) i Sv.Lovre (10.kolovoza) tradicijonalno se slave stoljećima.

 

Ranije podatke o Koprnu ćemo detaljnije istražiti te objaviti .

 

Srdačan pozdrav svim KOPRNJANIMA I PRIJATELJIMA ZAGORE!